Beni Candan Usandırdı İlahi Sözleri

Beni Candan Usandırdı Sözleri, Beni Candan Usandırdı Sözlerinin Anlamı, Beni Candan Usandırdı İlahi Sözleri, Beni Candan Usandırdı Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Beni Candan Usandırdı Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Mustafa Demirci kaleminden yazılan Beni Candan Usandırdı Sözleri, Beni Candan Usandırdı Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Beni Candan Usandırdı Sözleri, Beni Candan Usandırdı Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mıBeni Candan Usandırdı Mustafa Demirci Dinle


  • Admin

  • 454

  • ()