Geldi Ol Mahı Ramazan İlahi Sözleri

Geldi Ol Mahı Ramazan Sözleri, Geldi Ol Mahı Ramazan Sözlerinin Anlamı, Geldi Ol Mahı Ramazan İlahi Sözleri, Geldi Ol Mahı Ramazan Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Geldi Ol Mahı Ramazan Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ömer Faruk Güney kaleminden yazılan Geldi Ol Mahı Ramazan Sözleri, Geldi Ol Mahı Ramazan Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Geldi Ol Mahı Ramazan Sözleri, Geldi Ol Mahı Ramazan Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Geldi ol mâh-ı Ramazân merhabâ
Cümle gönül oldu handân merhabâ
Geceler Kadr gündüzü Bayrâm olur
Bây ü gedâ olur şâdân merhabâ

Cennet kapısı açılır cümleten
Zeyn olur hep hûr u gılmân merhabâ
Yedi tamu kapıları kapanır
Söyünür âteş-i nîrân merhabâ

Mü’mine olmaz hisâb ile azâb
Afv olur cürm ile noksân merhabâ
Ol Kadr gecesi Bayram günleri
Hakk eder cümleye ihsân merhabâ

Keşf-i cemâl olur ol dem kullara
Mest olurlar cümle sekrân merhabâ
Sûzî dahî ol günü eyler niyâz
Ol dem ile ola hayrân merhabâGeldi Ol Mahı Ramazan Ömer Faruk Güney Dinle


  • Admin

  • 65

  • ()