Yort Et Gönül İlahi Sözleri

Yort Et Gönül Sözleri, Yort Et Gönül Sözlerinin Anlamı, Yort Et Gönül İlahi Sözleri, Yort Et Gönül Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Yort Et Gönül Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ömer Özgeç kaleminden yazılan Yort Et Gönül Sözleri, Yort Et Gönül Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Yort Et Gönül Sözleri, Yort Et Gönül Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Yort ey gönül sen bir zaman, âsûde fârığ hoş yürü,
Korkma kayıkma kimseden, gussa vu gamdan boş yürü.

Hakikate bakar isen, nefsin sana düşman yeter,
Var imdi ol nefsin ile uruş savaş tokuş yürü.

Nefstir eri yolda koyan, yolda kalır nefse uyan,
Ne işin var kimse ile, nefsine kakı boş yürü.

Diler isen bû dünyanın şerrinden olasın emin,
Terkeyle bû kibr u kini hırkaya gir derviş yürü.

İster isen bû dünyada ebedi sarhoş olasın,
Aşk kadehin dolu getir on iki ay sarhoş yürü.

Kimse bağına girmegil, kimse gülünü dermegil,
Var kendi maşûkun ile bahçede ol alış yürü.

Gönüllerde iğ olmagıl, mahfillerde çiğ olmagıl,
Çiğ nesnenin ne tadı var, gel aşk oduna piş yürü.

Yunus şimdi hoş söylersin, dinleyene şerheylersin,
Halka nasihat satınca, er yoluna koş yürü.Yort Et Gönül Ömer Özgeç Dinle


  • Admin

  • 81

  • ()